EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS:

1. Statinį/Gaminį patartina statyti/montuoti plyname lauke, arba kuo toliau nuo augančių medžių, elektros stulpų ir kitų objektų, galinčių užgriūti ir pažeisti/sunaikinti statinį.

2. Statinys/Gaminys privalo būti statomas ant sulyginto, sutankinto ir paruošto žemės paviršiaus.

3. Kilus stipriam vėjui, rekomenduojame sandariai uždaryti statinio vartus ir kitas angas, patikrinti visus tvirtinimus, apžiūrėti kad nebūtų plevėsuojančių/ atsilaisvinusių dalių.

Dangos pagamintos iš PVC, užtikrina aukštą atsparumo lygį nuo aplinkos poveikio kaip pvz., vėjas, saulė, lietus, mikroorganizmai, dulkės ir kiti teršalai. Jei tikrinsite ir reguliariai valysite savo medžiagą, ji išlaikys estetines savybes ir užtikrins jūsų produkto funkcionalumą.

Kokie veiksniai lemia jūsų dangos valymo, priežiūros ir kontrolės dažnumą?

1.1. Periodiniai patikrinimai:

Mes rekomenduojame vizualiai tikrinti dangą ne rečiau kaip kas 6 mėnesius. Esant dangos pokyčiams ar esant kitiems sutrikimams, nedelsdami kreipkitės į savo rangovą, kuris įvertins tolimesių veiksmų poreikį.

1.2. Neeiliniai patikrinimai:

Ta pati procedūra, kaip aprašyta 1. skyriuje – „Periodiniai patikrinimai“.
Taip pat ypatingi patikrinimai yra privalomi po ekstremalių oro sąlygų, pavyzdžiui:
• Stiprios audros, kurių vėjo greitis siekia arba viršija didžiausią leistiną normą.
• Didelis kritulių kiekis (sniego ar krušos), kai kiekis pasiekia arba viršija maksimalias normas Jūsų rajone.
• Objektai, esantys ant dangos, kurie dėl savo svorio ar korozijos gali sugadinti dangą.

1.3. Valymas: PVC audinių valymo instrukcija

Valymas turėtų būti atliekamas labai atidžiai. Atskirais atvejais – priklausomai nuo užteršimo būdo – gali prireikti kitų valymo priemonių, nei aprašyta šiame dokumente.
Norint išvengti nešvarumų dangas reikia valyti reguliariai. Jei purvas nepašalinamas, valymas gali tapti neįmanomas dėl dalies nešvarumų patekimo į dangos paviršinius sluoksnius.
Dažniausiai matinis paviršius labiau įsisavina nešvarumus ir sunkiau valosi.

Bet kokiu atveju, PVC padengtas poliesterio audinys visuomet turi būti švarus ir išdžiovintas prieš sandėliavimą.

2. Valymo instrukcijos:

Prieš pradėdami valyti PVC dengtus poliesterio audinius, įsitikinkite, kad naudojate tinkamus drabužius ir batus ir kad jūs galite saugiai pasiekti produktą. Jei galite padėkite savo gaminį ant grindų valymui, įsitikinkite, kad danga guli lygiai ant švaraus ir sauso paviršiaus ir stenkitės išvengti audinio pažeidimo vaikščiojant ant jo netinkama avalyne.

Įprastai ši procedūra garantuoja geriausius valymo rezultatus:

• Išvalykite nešvarumus, prikibusius prie paviršiaus, švariu šaltu arba šiltu vandeniu.
• Valykite paviršių švelniai purškiant arba valydamit jį tinkamu minkštu ir švariu, valymo įrankiu (pvz., kempine ar audiniu).
• Leiskite plovikliui likti ant paviršiaus (pagal PVC valiklio dangų gamintojo naudojimo instrukciją ne ilgiau kaip 5 min.). Vėliau nuvalykite šluoste arba minkšta kempine.
• Išvalykite stipriai nešvarius paviršius, naudodami šepečius su minkštais šereliais.
• Nuvalykite purvą ir valymo priemonę, naudodami švarų (šaltą arba šiltą) vandenį, kad pašalintumėte visą valiklį. Visuomet laikykitės valymo priemonės gamintojo pateiktų rekomendacijų.
• Valymo metu labai svarbu , kad išdžiūtų paviršius!

2.1. Valymo priemonės PVC padengtų poliesterių audinių atsparumas valomosioms medžiagoms priklauso nuo daugybės kitų faktorių:

• Valymo priemonės (kietos, skystos) formos
• temperatūros
• Valymo priemonės koncentracijos
• Valymo priemonės ir valomos membranos kontakto trukmės
• Valymo priemonės cheminės sudėties.

Dėl rekomendacijų kreipkitės į savo rangovą. Bet kuriuo atveju būtinai laikykitės valymo priemonės gamintojo rekomendacijomis ir saugos duomenų lapo nurodymais. Visų pirma atsakomybė už valymo kokybę ir bet kokią žalą, atsirandančią jų naudojimo metu, prisiima valymo priemonių gamintojas išleidęs rekomendacijas dėl tokių valymo priemonių, kurios bus naudojamos PVC padengtiems poliesteriniaims audiniams, lakuotiems ir nelakuotiems audiniams.

2.2. Kokios valymo priemonės ar procesai gali būti pavojingi jūsų produktams?

Paprastai geriau naudoti nejonines valymo priemones. Reikia griežtai vengti šių cheminių medžiagų ypač, kai danga lakuota, nes danga gali būti pažeista.

Netinkami valymo procesai / valymo įrankiai:

• Aukšto slėgio valymo įrenginiai
• Kietieji šepečiai
• Intensyvus šveitimas
• Kempinės, kurios subraižytų paviršių

Netinkamos valymo priemonių rūšis:

• Abrazyviniai milteliai, pastos, skysčiai, kurie subraižytų paviršių
• Pačių pagaminti valikliai

Organiniai chemikalai:

• Tirpikliai, tokie kaip acetonas, dimetilformamidas (DMF), furanai (pvz., 2,5-dimetilfurano (DMF) junginiai),aldehidai, ketonai (pvz., metiletilketonas (MEK), cikloheksanonas), eteriai, esteriai, angliavandeniliai, benzinas, žibalas, terpentinas, aliejus, toluenas, benzenas, trichloretenas, perchloretilenas, katijoninės paviršiaus medžiagos.

Neorganiniai chemikalai:

• Labai rūgštūs arba šarminiai produktai, tokie kaip amoniakas, azoto rūgštis, sieros rūgštis, acto rūgštis, druskos rūgštis, rūgštis, kaustinė soda sieros, kaustinė soda, soda …
• stiprūs oksidatoriai, tokie kaip balinimo preparatai (susidedantys iš natrio hipochlorito,vandenilio peroksido, chloru, dioksido, natrio ditijonito …)
Kai kuriais atvejais, maišant valymo priemones, gali atsirasti neigiamų rezultatų, net jei kiekvienas atskirai yra tinkamas ir nekenksmingas valiklis.

Informacija parengta remiantis tentinių dangų gamintojų informacija.

Meniu
Turite klausimų?